Installation Tecoi Teknos 2500×12000 Plasma Bevel

Installation plasma cutting machine Tecoi Teknos 3000×12000 with Kjellberg HyFocus 360 plasma source.
360 degrees bevel plasma head.